Konceptet

Effektive og hurtige målinger

Proud2works koncept er anderledes end alle de tunge løsninger på markedet. Hos os klarer vi alt benarbejdet for dig. Så du kan bruge tiden på dine medarbejdere! 

Vi har for-produceret en lang række relevante spørgsmål og muligheder til dig, men der er også mulighed for kundetilpassede spørgsmål. Det kan omhandle trivsel, motivation, effektivitet, APV m.v.

Det er utrolig nemt og effektivt at komme i gang med besvarelsen – Ingen adgangskode, ingen login - 100% anonymt og sikkert.

 

Vores målinger giver dig dokumenteret information til dit beslutningsgrundlag, således du kan træffe de rigtige beslutninger i tide. Hurtigt, nemt og effektivt.

Med Proud2work kan du identificere uhensigtsmæssigheder i virksomheden og tilsikre igangsatte aktiviter bliver gjort færdig. Ikke alene kan du øge produktiviteten og arbejdsglæden hos dine medarbejdere, du sender samtidig de rette signaler til omverdenen i forhold til at være ansvarlig, hvilket også kommende medarbejdere værdsætter.

Læs mere nedenfor omkring Proud2works koncepter...

Gratis Test

Puls-målinger

Hurtige og simple spørgsmål giver større mulighed for at reagere i tide ved afvigelser, og sikrer at tiltag bliver gjort færdig!

Vores Puls-målinger er ”motoren” i vores koncept. Det er målinger som er hurtige, nemme og effektive. Fra du igangsætter din puls-måling, og til du har rapporten, går der således ofte kun 3-4 dage.
Hurtigt, nemt og effektivt!

 

Vi har en række forproducerede PULS-målinger som du kan benytte:

Eksempelvis:

1. Puls-måling der måler tilfredshed. Giver dig et billede af hvordan den generelle motivation er for øjeblikket i organisationen.

2. Puls-måling på virksomhedens stress-barometer. Giver dig et billede af hvordan energiniveauet er for øjeblikket i organisationen.

Pris: 9.995,-

Trivselsanalyse

Der er en årsag til at mange virksomheder laver trivselsanalyser, men også en årsag til at de ofte ikke bliver fulgt op, og derfor mister deres værdi. Det sker ikke i vores koncept.

Vi har udarbejdet en trivselsanalyse som grundlæggende indeholder spørgsmål til alle de områder der er relevante at belyse i en trivselsanalyse. Såfremt du ønsker at supplere med nogle specifikke spørgsmål, er det naturligvis også en mulighed.

Også her skal det være nemt for dig som kunde. Du oplyser blot kontaktdata på dine medarbejdere – så ordner vi resten.
Hurtigt, nemt og effektivt!

Opfølgning med PULS-målinger:

Når du har gennemlæst trivselsrapporten, og besluttet hvilke områder der skal forbedres, kan du koble vores puls-målinger på disse områder. I stedet for at vente med at måle effekten efter et år eller to, hvor næste trivselsanalyse typisk gennemføres, kan du med vores koncept løbende følge udviklingen. Herved sikre du at de igangsatte aktiviteter bliver gjort færdig!
Hurtigt, nemt og effektivt!

Pris: 9.995,-

APV Arbejdspladsvurdering

Som arbejdsgiver er du lovgivningsmæssigt forpligtet til, at gennemføre en APV, minimum hvert 3. år.
En opgave virksomheder ofte oplever som "tung og besværlig", både for respondenterne og dem som udfører APV målingen.

Med Proud2work har du nu mulighed for at gennemføre en APV på absolut nemmeste og bedste måde, til gavn for både medarbejdere og virksomheden.
P2W-Platformen giver samtidig mulighed for hurtig og effektiv opfølgning.

Pris: 4.995,-

 

Kundeanalyse

Proud2work tilbyder også kundeholdningsanalyser. Vi undersøger de områder, som I ønsker afdækket. Det kunne være:

• Kundernes generelle tilfredshed
• Hvilke faktorer, der er af (størst) betydning i kundeforholdet
• Identifikation af de parametre, der gør en forskel
• Konkret viden om kundens vurdering af produktsortimentet
• Opfattelsen af Jeres serviceniveau

Ikke mindst får I en viden om kundens loyalitet. Er kunden i “sikker havn”? Hvis ikke – hvad kan I så gøre for at fastholde eller udvide kundeforholdet?

Metode:

I fællesskab udarbejder vi et spørgeskema. Herefter ringer Proud2work til jeres kunder, og indhenter de informationer I ønsker besvaret. Vi anbefaler telefon interview, da det giver den største svarprocent, og samtidig giver
bedre muligheder for at ”spørge mellem linjerne”. Mængden af brugbar information stiger betragtelig her.
Efter kundeanalysen får I en afrapportering med overskuelige grafer, der giver et hurtigt overblik og mulighed for handling her og nu, kombineret med gode råd til hvordan og hvornår I kan tage action på relevante indsatsområder.

Når jeres indsatsområderne er fundet, tilbyder vi et effektivt opfølgningsforløb.